Spotkanie

 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się Spotkanie informacyjne dot. Projektu „KURS NA RODZINĘ” dla podmiotów instytucji pomocy społecznej oraz oświaty. Spotkanie prowadzone  było m.in. przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. Udział w spotkaniu wzięło
36 podmiotów reprezentujących jednostki powiatu stargardzkiego.