Drukuj

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.pcpr.stargard.pl Stronę obsługuje się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami obsługi stron internetowych.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udostępnione są według menu przedmiotowego umieszczonego po lewej stronie ekranu, obejmującego następujące kategorie:

Menu Główne
Strona Główna
Czym jest BIP ?
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja kancelaryjna
Komunikaty
Ogłoszenia i aktualności
Zarządzenia
Zakres działania
Realizowane Programy
Statut PCPR
Regulamin
Wnioski i procedury
Procedury rozpatrywania wniosków
Redakcja strony BIP
Kontakt

Menu Dodatkowe
Powiatowy poradnik osoby niepełnosprawnej
Projekt systemowy "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"
Rodzicielstwo zastępcze
Punkt porad specjalistycznych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Do pobrania

oraz menu przedmiotowego umieszczonego w górnej części ekranu, obejmującego następujące kategorie:

Strona Główna
Komunikaty
Ogłoszenia i aktualności
Ogłoszenia projektu I.S.w P.S.
Zarządzenia
Wnioski
Kontakt

Znalezienie żądanej informacji w serwisie umożliwia dodatkowo moduł wyszukujący umieszczony w lewej części ekranu.

Po lewej stronie ekranu poniżej menu przedmiotowego znajduje się odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim (http://www.bip.pcpr.stargard.pl), redagowanej przez Administratora.