Zarządzenie Nr 23/2011

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 20 grudnia 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt 
oraz instrukcji archiwalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

zarządzenie wraz z instrukcją kancelaryjną

rzeczowy wykaz akt

instrukcja archiwalna