Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki na 2018 r. - wniosek

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

 

NOWE DRUKI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych
w 2018 r.
należy składać w tut. Centrum w terminie
do dnia 30 listopada 2017 r. 
wraz z kompletem załączników.

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie- posiadające osobowości prawnej, które:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych
z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

 

Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

 

Wnioski do pobrania znajdują się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ul. Skarbowa 1 (pok. 015) oraz na stronie internetowej www.pcpr.stargard.pl

 

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie oraz telefonicznie pod nr  tel.  (91) 48 04 907.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek.docx)WniosekWniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rok 2018104 kB
Pobierz plik (wzór listy os. uczest. w zadaniu - do rozliczenia.docx)ListaLista uczestników18 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6.docx)Załącznik nr 6Załącznik nr 612 kB
Pobierz plik (załącznik nr 7.docx)Załącznik nr 7Załącznik nr 711 kB
Pobierz plik (załącznik nr 8.docx)Załącznik nr 8Załącznik nr 813 kB