Dofinansowania ze środków PFRON

 UWAGA WNIOSKODAWCY !!!!! - od informacji o przyznanej wysokości dofinansowania do:

 

  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- NIE PRZYSŁUGUJE !!!!!