Grupa wsparcia dla Rodzin Zastępczych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tut. Centrum, będące jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.

 

V spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w godzinach 18.00 - 20.00 w Niepublicznym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 34/1.

 

Grupa wsparcia prowadzona jest przez wykwalifikowanego i doświadczonego psychologa.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem telefonu

(091) 48 - 04 - 911