Grupa wsparcia - kolejne spotkanie

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tut. Centrum, będące jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.

VII spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. w godzinach 18.00 - 20.00 w Niepublicznym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szczecińskiej 34/1.

Grupa wsparcia prowadzona jest przez wykwalifikowanego i doświadczonego psychologa.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem telefonu

(091) 48-04-911

 

Serdecznie zapraszamy