Zasady udzielania świadczeń

 

Zasady udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 
w Stargardzie Szczecińskim wynikających z przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 października 2015 r. 

- do pobrania w załącznikach - Zarządzenie Nr 17/2015 

 

 

Wnioski do pobrania:

  

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

 

2. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej

 

3. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów

 

4. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

 

5. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

 

6. Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (17 2015.docx)Zarządzenie Nr 17/2015 - Dyrektora PCPR z dnia 19 października 2015 r.Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Stargardzie Szczecińskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.29 kB
Pobierz plik (wniosek nr 1 - dofinansowanie do wypoczynku.docx)Wniosek nr 1Przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej15 kB
Pobierz plik (wniosek nr 2 - świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania (jednorazówka).docx)Wniosek nr 2Przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej15 kB
Pobierz plik (wniosek nr 3 - zdarzenia losowe.docx)Wniosek nr 3Przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów15 kB
Pobierz plik (wniosek nr 4 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.docx)Wniosek nr 4Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego17 kB
Pobierz plik (wniosek nr 5  - pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.docx)Wniosek nr 5Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego15 kB
Pobierz plik (wniosek nr 6 - zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.docx)Wniosek nr 6Zatrudnienie w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich16 kB