Projekt Fundacji ITAKA pn. CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Fundacja ITAKA uruchomiła projekt pn.:

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH

W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

 

Przez kryzys psychiczny należy rozumieć moment, kiedy jednostka czuje, że problemy ją przerastają. Jego powodem może być np. śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, ale także życie w ciągłym stresie. Przedłużanie się takiego stanu może prowadzić do depresji. Czasem załamaniu nerwowemu towarzyszą myśli samobójcze. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

Działające Centrum to pomoc i wsparcie telefoniczne oraz e-mailowe dyżurnych ekspertów: psychiatrów, psychologów, prawników oraz pracowników socjalnych.

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących.

Na stronie internetowej www.liniawsparcia.pl można skorzystać z pomocy drogą e-mailową lub w formie czatu. Dyżurujący specjaliści udzielają porad i następnie kierują dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy wsparcia!