Młodzieżowe Biuro Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie - projekt „Obudź swój potencjał”

Młodzieżowe Biuro Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Stargardzie jest instytucją finansowaną z budżetu państwa, działającą w ramach Ustawy o Instytucjach Rynku Pracy, wszelkie usługi świadczymy bezpłatnie.

 

Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji osób do projektu „Obudź swój potencjał” i poszukujemy ludzi chętnych do udziału w nim.

 

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i niezarejestrowanych w PUP, projekt przewiduje udział 6 kobiet i 4 mężczyzn. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy zawodowe (do wyboru: pracownik biurowy z elementami kadr i płac, sprzedawca lub operator wózka widłowego, następnie trzymiesięczne staże za które każdy otrzymuje stypendium stażowe.

 

Organizowane będą również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym i kursy prawa jazdy kat. B. 

 

Wszystkie formy wsparcia są DARMOWE, a beneficjenci otrzymują zwrot kosztów dojazdu oraz posiłek w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

 

Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Stargardzie pod adresem Jugosłowiańska 22 a. 

 

Informacje można uzyskać także pod numerem 91 573 38 86 pytając o projekt „Obudź swój potencjał”.