Bezpłatna nauka z Medicą

 

Collegium Medyczne Medica pragnie poinformować, iż od dnia 01.08.2012 r. do 28.02.2014 r. wdraża projekt pn. „Czas na zawodowców – edukacja z Medicą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.1 upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w zawodach opiekun medyczny oraz technik BHP. Tym samym od 1 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do drugiej połowy września 2012 r.

 

 

Projekt jest skierowany jest do osób dorosłych z terenu powiatu stargardzkiego chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także chcących uzyskać atrakcyjny zawód.

 

W ramach projektu zapewnione będą:

· bezpłatna nauka w szkole policealnej (w tym nauka języka obcego zawodowego),

· materiały dydaktyczne i podręczniki

· praktyki zawodowe,

· wyżywienie,

· ubezpieczenie NNW,

· zrefundowane koszty dojazdu na zajęcia.

 

 

 

Zajęcia w bezpłatnej szkole policealnej ruszają od drugiej połowy września i trwać będą:

- na kierunku opiekun medyczny 1 rok (2 semestry),

- na kierunku technik BHP 1,5 roku ( 3 semestry).

 

Zajęcia będą odbywały się w systemie zaocznym (zjazdy co 2-tygodnie) w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych oraz praktyk zawodowych w oparciu o sprzęt wysokiej klasy.

 

Nauka prowadzona w ramach bezpłatnej szkoły policealnej zakończy się uzyskaniem państwowego świadectwa ukończenia jednego z dwóch kierunków oraz, co najważniejsze, uzyskaniem tytułu zawodowego (państwowy dyplom zawodowy).

 

Szkoła posiada pełne uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze otrzymują państwowe świadectwa i dyplomy, legitymacje szkolne uprawniające do zniżek, zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp..

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy rekrutacyjnych, zamieszczonych na stronie internetowej www.medica.edu.pl (zakładka Projekty unijne) a także dostępnych w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Bolesława Chrobrego 8c/21 (wejście od ul Grodzkiej, klatka obok wejścia do Galerii Starówka) w Stargardzie Szczecińskim. Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 91 573 21 22

 

 

 

Nie marnuj czasu, daj sobie szansę i zdobądź atrakcyjny zawód –
dzwoń i zapisz się do szkoły, z nami zrealizujesz swoje marzenia!