Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 377/12 z dnia 6 marca 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej.


Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. „Wiecznie młodzi"- czas na aktywnego seniora- 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. „Rodzina na plus"- działania na rzecz rodzin wymagających wsparcia- 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. „Nie-wykluczeni"- działania wspierające osoby zagrożone marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży- 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

4. „Rehabilituj na wczesnym etapie"- działania skierowane do osób niepełnosprawnych- 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

 

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty i wzór sprawozdania dostępne są w załącznikach do pobrania.

 

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumnety znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie.