Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zawiadomienie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Stargardzie Szczecińskim

 

na podstawie art. 36 k.p.a. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.)

zawiadamia,

że z powodu dużej ilości wniosków wpływających do tutejszego Zespołu o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

termin oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosi około 4 miesiące

licząc od dnia złożenia wniosku w tutejszym Zespole.

 

Za wynikłą zwłokę i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Przewodniczący Powiatowego

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Hensler-Horla