Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

II. Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

 

            Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim informuje o zmianie uchwały w zakresie realizacji zadania „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc” polegającej na usunięciu przedmiotowego zadania wskazanego do rozstrzygnięcia ze względu na równe traktowanie podmiotów mogących realizować powyższe zadanie.