Szkolenie pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego

Szkolenie pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego

 

26 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Stargardzie odbyło się szkolenie pn. Praca z osobą doznającą przemocy – motywowanie jej do zmiany i przyjęcia pomocy organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Celem szkolenia było omówienie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osób doznających przemocy, zespołu stresu pourazowego, procesu wiktymizacji. Uczestnicy nabywali umiejętności diagnozy sytuacji i potrzeb ofiary przemocy, zasad pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy oraz narzędzi wykorzystywanych w rozmowie z ofiarami przemocy, w tym dialogu motywującego. W spotkaniu uczestniczyło 14 pracowników z ośrodków pomocy społecznej powiatu stargardzkiego, w tym z Dobrzan, Chociwla, Stargardu, Marianowa, Dolic, Suchania, Starej Dąbrowy oraz Ińska

 

Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Burszewski – trener FORTIS Ośrodka Szkoleniowo Seminaryjnego w Szczecinie. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały do wykorzystania oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.