Systemu Obsługi Wsparcia

W dniach 22 – 23.11.2018 r. w Szczecinie odbyło się szkolenie dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia zwanego SOW finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć warsztatowych mieli okazję poznać główne funkcjonalności platformy informatycznej. Uzyskali też praktyczną wiedzę dotyczącą procedowania wniosków.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej będzie możliwość uzyskania informacji na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełniania, podpisywania, składania wniosków i rozliczania dofinansowań.

Powiat Stargardzki podpisał Porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące przystąpienia do realizacji SOW.

Informacje dotyczące uruchomienia ww. platformy będą dostępne w najbliższym czasie na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego.

 

Poniżej znajduje się link do informatora, gdzie osoby niepełnosprawne, instytucje lub przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o dostępnych formach wsparcia.

 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/