Szkolenie dla pracowników OPS z terenu powiatu stargardzkiego

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pn.: Praca z osobą zaburzoną psychicznie, w którym udział wzięło 15 pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego, tj.:                                                                                    

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

 

Spotkanie miało na celu przygotowanie ww. kadry do skutecznej pracy z osobami zaburzonymi psychicznie oraz wyposażenie jej w odpowiednie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami podopiecznych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia, jak specyfikę osób zaburzonych psychicznie, trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie rozmowy z osobami zaburzonymi psychicznie, sposoby motywowania osób zaburzonych psychicznie
do współpracy.

 

Realizatorem szkolenia było Centrum Szkoleniowe Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.