Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych życzę świątecznego nastroju przepojonego dumą
z wykonywanej pracy, kt
óra mieści się między pojęciami: misja, powołanie, służba na rzecz słabszych i potrzebujących wsparcia.

 

  Na Państwa ścieżce zawodowej niech tryumfuje profesjonalizm
i skuteczno
ść okraszone zrozumieniem natury ludzkiej i otoczone życzliwością i szacunkiem społecznym.

 

Każdemu z osobna, w imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie życzę, aby w tym procesie towarzyszył Państwu uśmiech i radość życia.

 

 

Monika Rygiel

Dyrektor PCPR w Stargardzie