"Program wyrównywania różnic między regionami II"

 

Powiat Stargardzki
zaprasza do uczestnictwa

w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu

3) materiał informacyjny

na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON

www.pfron.org.pl

 

Termin składania wniosków osobiście
w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim przy

ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową

do dnia 30 marca 2014 r.