Aktywny Samorząd 2013

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do ubiegania się w roku 2013 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – „Aktywny samorząd”.

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdziecie Państwo w zakładce – Informacje dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce – Aktywny Samorząd

 

Przyjmowanie wniosków w roku 2013 następuje (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego):

 

a) Moduł I: w trybie ciągłym, do dnia 30 września

 

b) Moduł II:

- na semestr letni do dnia 31 maja

- na semestr zimowy 1-30 września