Organizacje Pozarządowe - Informacja

 

Szanowni Państwo - na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, do udziału w 2012 r. w pracy Komisji Konkursowej.

 

Praca Komisji polega na dokonywaniu oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

 

Procedury  konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy tj. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie kandydatów - do dnia 13 czerwca 2012 roku.

 

Wypełniony formularz można złożyć w następujący sposób:

1) osobiście, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 - pokój numer: 019;

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński z dopiskiem „Komisja Konkursowa na rok 2012”;

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Komisja Konkursowa na 2012 r.”

 

W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Moniką Rygiel - pod numerem tel. 91 4804909.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ