Projekt "Akademia Rodzica Zastępczego"

 

Wsparcie szkoleniowe i szeroki zakres doradztwa rodziny zastępcze znajdą w „Akademii Rodzica Zastępczego”.

Projekt sfinansowany w obecnej perspektywie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ma podnosić umiejętności osób, sprawujących wobec dzieci rodzinną, głównie spokrewnioną pieczę zastępczą.

Szkolenia prowadzone pod nadzorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostały już rozpoczęte. Mają też wesprzeć powiaty na Pomorzu Zachodnim w doskonaleniu umiejętności rodzin zastępczych. Są skierowane także do zainteresowanych tą formą opieki.

  

Czytaj więcej: Projekt "Akademia Rodzica Zastępczego"

Nabór na bezpłatne kursy

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY

 

Ochotnicze Hufce Pracy organizują bezpłatne kursy zawodowe, w których mogą wziąć udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub uczące się, w wieku 18-25 lat.

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zaprasza przede wszystkim absolwentów oraz uczniów ostatniej klasy szkół zawodowych,

wykształconych w następujących zawodach:

ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz.

 

Cały kurs będzie realizowany

w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

(koło Białej Podlaskiej).

Uczestnicy będą mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu, nocleg

oraz wyżywienie przez cały czas trwania kursu.

 

Ochotnicze Hufce Pracy planują zorganizowanie kilku turnusów, w okresie od czerwca do października 2018 r., a jeden kurs będzie trwał ok. 12 dni (w tym jeden dzień wolny).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (gin_ce zawodwy 2018 nowe (3).docx)Szkolenia zawodoweSzkolenia zawodowe organizowane przez OHP18 kB

Nabór na bezpłatne kursy

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY

Szanowni Państwo informujemy, że

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie  organizuje bezpłatne kursy zawodowe, w których mogą wziąć udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub uczące się, w wieku 18-25 lat.

 

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zaprasza wszystkich chętnych do kontaktu ze swoimi pracownikami w:

 

1. Młodzieżowym Centrum Kariery w Gryfinie, tel. 91 469 54 03

2. Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie, tel. 94 343 10 36

3. Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczecinie, tel. 91 433 36 17

4. Młodzieżowym Centrum Kariery w Trzebiatowie, tel. 91 384 68 21

5. Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Szczecinku, tel. 94 712 74 40

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (szkolenia zawodwe 2018 (1).docx)Szkolenia zawodoweSzkolenia zawodowe organizowane przez OHP17 kB

Szkolenie dla pracowników OPS z terenu powiatu stargardzkiego

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pn.: Praca z osobą zaburzoną psychicznie, w którym udział wzięło 15 pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego, tj.:                                                                                    

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

 

Spotkanie miało na celu przygotowanie ww. kadry do skutecznej pracy z osobami zaburzonymi psychicznie oraz wyposażenie jej w odpowiednie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami podopiecznych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia, jak specyfikę osób zaburzonych psychicznie, trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie rozmowy z osobami zaburzonymi psychicznie, sposoby motywowania osób zaburzonych psychicznie
do współpracy.

 

Realizatorem szkolenia było Centrum Szkoleniowe Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.                                                                                        

 

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych życzę świątecznego nastroju przepojonego dumą
z wykonywanej pracy, kt
óra mieści się między pojęciami: misja, powołanie, służba na rzecz słabszych i potrzebujących wsparcia.

 

  Na Państwa ścieżce zawodowej niech tryumfuje profesjonalizm
i skuteczno
ść okraszone zrozumieniem natury ludzkiej i otoczone życzliwością i szacunkiem społecznym.

 

Każdemu z osobna, w imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie życzę, aby w tym procesie towarzyszył Państwu uśmiech i radość życia.

 

 

Monika Rygiel

Dyrektor PCPR w Stargardzie