Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do kogo skierowany jest PROGRAM?:

 • do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych;
 • do osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • do osób , które w wyniku okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

UWAGA!

Osoby chętne do udziału w Programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z instytucją realizującą Program:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Tel. 91 48 04 938/946

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

 

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ W ŻYCIU, ZACZNIJ ZMIENIAĆ SWOJE ZACHOWANIE!

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie – pobierz PONIŻEJ

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – pobierz PONIŻEJ

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Informator.docx)Informator 27 kB
Pobierz plik (Karta informacyjna dla sprawców przemocy.docx)Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie 17 kB

Niebieska Karta

 „NIEBIESKA KARTA”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Do podejmowania działań związanych z procedurą „Niebieskie Karty” zobowiązani są przedstawiciele następujących służb:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

„Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lud w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie” (Art. 9d, ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy).

 Przedstawiciele wyżej wymienionych służb informację o podjętych działaniach w ramach realizowania procedury „Niebieskie Karty” przekazują przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego działającego przy ośrodkach pomocy społecznej.

W przypadku gdy ofiarą przemocy domowej jest dziecko, czynności związane z realizowaniem procedury „Niebieskie Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Jeśli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej, tj. wstępny (dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu.

        Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

Jak wypełnia się formularz „Niebieskiej Karty”?:

Niebieska Karta – część A - wypełniania jest w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub bez jej udziału jeśli nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu jest niemożliwe.

Niebieska Karta – część B – zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i przekazuje się ją osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Tej części nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy domowej.

Niebieska Karta – część C – wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – ofiary przemocy domowej.

Niebieska Karta – część D -  wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – sprawcy przemocy domowej.

 

 

 

 

Gdzie szukać pomocy?

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul . Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 48 04 908

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane teleadresowe ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym, działających na terenie powiatu stargardzkiego znajdują się w załączniku zamieszczonym PONIŻEJ.

Przy każdym ośrodku pomocy społecznej działają:

 • komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Zespoły interdyscyplinarne

do których można zwrócić się o pomoc.

Telefony alarmowe:

ALARM 112

POGOTOWIE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 116 111 – poniedziałek – niedziela 12.00 – 22.00
 • www.116111.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" IPZ PTP

 • 22 668-70-00 - Poradnia działa w  dni powszednie w godzinach
  12.00 - 18.00
 • oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00;

dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA":

 

WAŻNE!

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY, KTÓREJ UDZIELA:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10

tel. 91 433 03 39

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres świadczonej pomocy:

1/ Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna

2/ Pomoc psychiatryczna

3/ Pomoc prawna

4/ Pomoc w formie mediacji

5/ Pomoc w formie asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem

6/ Pomoc materialna:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcąca i zawodową
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych za lokal    mieszkalny
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu: odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

7/ w formie informacji na temat innych placówek świadczących pomoc

I kontakt

Psycholog

Prawnik

Pon-Śr 8:00-20:00

Czw-Pt 8:00-18:00

 

Pon, Wt, Śr 8:00-20:00

Czw, Pt 8:00-18:00

Sb 9:00-13:00

Pon 16:00-18:00

Wt   14:00-18:00

Czw 16:00-18:00

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (dane teleadresowe ops z powiatu stargardzkiego.docx)Baza teleadresowa ośrodków pomocy społecznej 13 kB

Punkt Porad Konsultacyjnych

HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Krasińskiego 19, 73-110 Stargard:

 

Prawnik - środa 14.00 – 16.00

Terapeuta – wtorek 15.00 – 17.00

Pracownik socjalny – dyżur telefoniczny 91 578 08 43

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim


 

strona w budowie