PCPR Stargard
PDF Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

nazwa przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

 

 

zapytanie ofertowe - plik docx

 

załączniki do zapytania ofertowego - plik docx

 
PDF Drukuj Email

WNIOSKI W RAMACH

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

"AKTYWNY SAMORZĄD"

– JUŻ DOSTĘPNE

 

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w godzinach pracy urzędu (8.00 - 16.00) lub pobrać ze strony internetowej www.pcpr.stargard.pl z zakładki: Aktywny Samorząd - Wnioski

 

Wnioski należy składać w jednostce organizacyjnej samorządu odpowiednio dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy - dla mieszkańców powiatu stargardzkiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

 
PDF Drukuj Email

 

Aktywny Samorząd 2015

 

uwaga Wnioskodawcy !!!!

 

 

Szczegółowe informacje nt. realizowanych w 2015 r. zadań, terminów składania wniosków znajdziecie Państwo

w zakładce - AKTYWNY SAMORZĄD - OGŁOSZENIA

 
PDF Drukuj Email

 

 

Aktywny Samorząd”


Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o

dofinansowanie w ramach programu

"Aktywny samorząd"

od 16 marca 2015 r.


Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada,

w przypadku:

Modułu I - dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II: - dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)

 

Uwaga Wnioskodawcy!

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565).

 

 

Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji wózek inwalidzki specjalny, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

 

 

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka elektrycznegoosoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2013, poz. 1190).

 

 
PDF Drukuj Email

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

 

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

 

 

ulotka do pobrania w pliku doc

 

 

 

Aktualności dnia

Dzisiaj jest: Piątek
27 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia,
Rościmir, Rupert

Do końca roku zostało 280 dni.
Zodiak: Baran

Pamiętasz ?

Przedwczoraj : Marioli Wienczysława
Wczoraj : Emanuela Larysy Teodora
Jutro : Anieli Jana
Pojutrze : Viktoryna Helmuta

Aktualnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości